اینستگرام کلید اوج
تلگرام کلید اوج

سایت کلید اوج ویژه پژوهشگران و علاقه مندان انگیزش پیشرفت فردی و حرفه‌‌ای
ابراهیم علی عزیزی، پژوهشگر و نویسنده روان‌شناسی انگیزش پیشرفت
مدرس دوره‌های "مهندسی ذهن پیشرفت‌گرا"
مؤلف 20 عنوان کتاب در حوزه پیشرفت فردی و حرفه‌ای
(آموزش مدل‌های انگیزشی، رفتاری افراد موفق و پیشرفت‌گرا)