به نام یگانه هستی بخش

اهداف سایت علمی و کاربردی کلید اوج

ابراهیم  علی عزیزی هستم . مدرس و پژوهشگر روان شناسی انگیزش پیشرفت و نویسنده ۲۰ عنوان کتاب ،

این سایت متعلق به شما است . خداوند را سپاسگزارم که به من تاج افتخار خدمتگزاری به همنوعانم را بخشید تا لیاقت خود را در جهت پویا کردن زندگی مردم نشان دهم . خوشحال کردن و شاد کردن دل مردم برای من یک آرزو بود و این لطف الهی محقق شد.  عاشق آن هستم که برق امید ، ایمان و رفاه را درچشم مردم ببینم. وقتی به این هدف می رسم خودم را یکی از خوشبخت ترین انسانهای روی زمین و این عالم می بینم. این سایت متعلق به شما است. شمایی که شیفته کامیابی و زیبا کردن زندگی خودتان و دیگران هستید . هدفم من این است که با پویایی وتوانمند سازی زندگی شما، باعث شوم که شما هم بتوانید زندگی دیگران را پویا کنید. من معتقدم اگر می خواهیم به افراد ناتوان کمک کنیم باید در گام نخست تلاش کنیم که خودمان ناتوان نباشیم. به هر ترتیب این رسالت  همه ما است که با قدرت و توانمندی زندگی کنیم و هدف این سایت هم محقق کردن این رسالت بزرگ است .

۲۰ هدف مهم و اثربخش  از تأسیس و راه اندازی این سایت:

 • خدمت در جهت رشد ،آگاهی و توانمند سازی علمی اندیشه های نوین خود شکوفا و خودساخته .
 • تقویت اثربخشی فردی واجتماعی ، بر اساس چارچوب مبانی فرهنگی و دینی کشور .
 • توانمند سازی و بهزیستی ذهن در عصر جدید
 • کسب تجربه های شگفتی های قدرتمند نیروی مثبت انسانی
 • کسب آگاهی نوین از علل و عوامل خود ناکام کن و خودکامیاب کن
 • توان افزایی در جهت درهم شکستن احساسات و افکار منفی خودشکننده و تقویت مثبت اندیشی با هدف پیشرفت ابعاد مختلف زندگی
 • آموزش گام به گام مهارت های بهینه سازی و اصلاح رفتار ، گفتار ، اعمال در جهت بهزیستی فردی ، اجتماعی و خانوادگی
 • کسب آگاهی جدید از نیرو و توانایی های انسان
 • لمس تجربه لذت بخش قدرت انتخاب و احساس خودکارآمدی جهت تحقق رویاهای زندگی
 • آشنایی با قدرت ذهن مثبت و کشف اولویت های مهم زندگی
 • کمک به خودسازی برای ایجاد تحول در امور مختلف زندگی
 • ایجاد تحول بر اساس واقعیت آموزی در جهت باسازی چالش های زندگی با توجه به شرایط حال حاضر
 • آشنایی با روانشناسی کاربردی اثربخش در جهت پویایی اقتصادی ، اجتماعی ، کارآفرینی و توسعه سازمانی
 • درونی سازی احساس توانمند سازی خشنودی، سرور دورنی ، رضایت از خویشتن
 • تقویت رفتار برنامه گرا ، هدفمند ، عمل گرا و آینده نگر
 • تقویت مهارت های فردی و اجتماعی در جهت کسب ارتباطات اجتماعی قدرتمند
 • کمک به تقویت تحکیم بنیان خانواده
 • پیشگیری از آسیب های
 • اجتماعی خصوصاً قشر جوان
 • کمک به بهداشت و سلامت روانی انسان ها
 • کمک به رشد و تقویت احساس همدلی و همیاری در بین انسان ها

ویژگی های سایت

 جهت اطلاع تمامی پژوهشگران ، دانشجویان و عموم علاقه مندان عزیز به مباحث  علوم کامیابی و موفقیت کاربردی ، انگیزشی و خودکامیاب کن ، امکانات این سایت به این شرح می باشد.

– دانلود کتب مختلف و آثار منتشر شده از اینجانب در زمینه روانشناسی کاربردی انگیزشی و خودکامیاب کن

– دانلود تحقیقات  و نظریات متنوع جدید جهت بهره برداری در پایان نامه ها در زمینه روانشناسی رشد ، خودکارآمدی ، خودشکوفایی ، مدیریت و … ،

– دریافت لوح های فشرده از مباحث موفقیت به همراه فایل های صوتی آموزشی

– آشنایی با موضوعات ، خانواده . کارآفرینی ، مدیریت، روانشاسی کودک، نوجوان و جوانان ، میانسالی ، بزرگسالی

– ارائه مقالات علمی و تخصصی نوین در خصوص نظریات جدید در زمینه روانشناسی رشد و خودکارآمدی ، تاب آوری ….

– و سایر موضوعات متنوع آموزنده برگرفته از سرگذشت زندگی بزرگان ، کارآفرینان و درس های موفقیت از دانشمندان و محققان و اساتید حوزه  روانشناسی موفقیت بر اساس مبانی فرهنگی و دینی کشور

– اطلاع رسانی  از زمان و مکان کارگاه ها ، همایش ها و سمینارها

دستاوردهای این سایت برای شما

–             توانمند سازی و بهزیستی ذهن در عصر جدید

–             تقویت تجربه های قدرتمند مثبت انسانی

–             کسب آگاهی نوین از علل و عوامل ناکام کن و کامیاب کن

–             کسب انگیزه عالی انسانی جهت میل به پیشرفت

–             کسب تجربه و هوشیاری جدید از فهم نیروی انسان

–             کسب آزادی اراده و اختیار برای رشد و خودشکوفایی در زندگی

–             آشنایی با قدرت ذهن مثبت و کشف اولویت های مهم زندگی

–             افزایش نیروی انگیزشی برای ایجاد تحول در امور زندگی

–             آموزش واقعیت آموزی در جهت بازسازی چالش های زندگی

–             تقویت تمرکزبر کسب مهارت اصلاح نگر ش و اصلاح رفتار و عادات

–             رشد مالی وپویایی درآمد و کسب و کار

–             آشنایی و برخورداری از یک زندگی هدفمند و برنامه ریزی شده

–             درونی سازی پایدار احساس خشنودی، سرور دورنی ، رضایت از خویشتن

–             آشنایی با آثار باورها در زندگی وتقویت رفتار برنامه ریزی شده

–              توان افزایی هوش های چندگانه

 

ابراهیم علی عزیزی

مدرس و پژوهشگر روانشناسی انگیزش پیشرفت

پایه گذار مهندسی تفکر پیشرفت گرا

مدیر سایت کلید اوج