• 1061
    0

     موفق ها چگونه یک «فیل» را می خورند ؟ چیزی نیست که نتوانید ازعهده اش برآیید؛ از هم اکنون ماهیچه های ذهن تان را برای رسیدن به هر هدف وخواسته ای پرورش دهید؛چون همه چیزبرای شما ممکن است.                                                 مؤلف : ابراهیم  علی عزیزی فهرست : مقدمه لقمه اول- چرا موانع ومشکلات وجود دارند؟ لقمه ...