• 142
    0

    قانون ” انعکاس ذهن زیبا” شرایط زندگی تو مهم نیست ، آنچه که مهم است شرایط ذهنی تو است. یکی از بزرگ ترین حقایقی که از نظر بسیاری از افراد پنهان است ، ماهیت “حضور و بودن و وجود” در همین لحظه است . شما در همین لحظه دارای قدرت و انرژی بیکران دگرگونی و ...